Kilo Series


White Chocolate Strawberry (50ml) Plus

€24,99
Strawberry, White Chocolate, Cream

Dewberry Fruit (100ml) Plus

€27,50
Dewberry

Green Apple OS (100ml) Plus

€27,50
Apple, Candy

Kiberry Yogurt (50ml) Plus

€24,99
Strawberry, Kiwi, Yogurt, Cream

Cinnamon Roll (50ml) Plus

€24,99
Cinnamon, Pastry, Cream

Middle East (50ml) Plus

€19,99
Mango

Apple Pie (50ml) Plus

€24,99
Apple Pie, Cinnamon

Strawberry Milk (50ml) Plus

€27,50
Strawberry, Milk

Fruit Whip (50ml) Plus

€24,99
Apple, Pear, Berries, Tropical Fruit, Cream

Cereal Milk (50ml) Plus

€24,99
Fruity Cereal, Milk

Asia (50ml) Plus

€19,99
Lychee, Berry

Ice Cream Sandwich (50ml) Plus

€24,99
Cookie, Chocolate, Ice Cream