Tropical Thunder Mango Tango (100ml) Plus

€19,99
Mango, Sour Candy

Rainbow Sour Straws (100ml) Plus

€19,99
Strawberry, Lemon, Melon, Apple, Sour Candy

Tropical Thunder Pineapple Peach (100ml) Plus

€19,99
Pineapple, Peach, Sour Candy

Strawberry ICE Sour Straws (50ml) Plus

€19,99
Strawberry, Candy, Menthol

Strawberry Sour Straws (50ml) Plus

€19,99
Strawberry Candy

Watermelon Sour Straws (50ml) Plus

€19,99
Sour Watermelon Candy

Watermelon ICE Sour Straws (50ml) Plus

€19,99
Watermelon, Candy, Menthol